Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy logistyka kontraktowa?

goods-1128416_960_720-1

Odpowiedź na to pytanie możemy zawrzeć w dosłownie jednym zdaniu. Logistyka kontraktowa rozpoczyna się wraz z wjechaniem towaru do magazynu, a kończy się w momencie jego opuszczenia. Jednak jest to tylko wskazanie ram, w jakich chronologicznie zamyka się istota tego typu logistyki. Chcąc odpowiednio i rzetelnie zbadać zagadnienie tej dziedziny nauki i usług przemysłowych, należy głęboko zastanowić się nad tym, jakie zadania i oczekiwania się z nią wiążą. A nie jest to krótka lista.

Magazyn logistyka kontraktowa1. Przyjazd i rozładowanie towaru.

W momencie rozpoczęcia pracy przyjęcia materiałów do magazynu rozpoczyna się cała przygoda z logistyką kontraktową. Pierwszy kontakt magazyniera z towarem możemy uznać za prapoczątek tego zjawiska. Rozładowanie produktów, na przykład z samochodu dostawczego czy ciężarówki, stanowi kolejny krok tejże dziedziny.

2. Złożenie towaru w magazynie.

Cały proces odpowiedniego przygotowania miejsca dla nowego towaru w magazynie podchodzi pod działania, jakimi zajmuje się logistyka kontraktowa. Podczas tego typu działań konieczne jest przestrzeganie surowych zasad BHP, które regulują wszelkie techniczne aspekty składowania różnego typu materiałów. Złożenie ich w magazynie oznacza wejście w fazę magazynowania, a więc najdłuższy z etapów logistyki kontraktowej. Towar bowiem może być przechowywany latami.

Magazyn logistyka3. Zarządzanie stanem, kompletowanie zamówień.

Po otrzymaniu zamówienia od klienta, magazynier zobligowany jest do skompletowania go. Kompletowanie zamówienia polega na odpowiednim przygotowaniu całej listy produktów przeznaczonych do wysyłki i złożeniu ich w ustalonym miejscu.

4. Pakowanie i zabezpieczanie zamówień.

Na samym kompletowaniu zamówień rola magazyniera się nie kończy. Musi on także zapakować towar w odpowiednie pudełko/paczkę/opakowane, a także taką przesyłkę zabezpieczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Dobre zabezpieczenie towaru gwarantuje nam brak zniszczeń podczas transportu paczki, a co za tym idzie zadowolenie klienta.

Magazynier logistyka kontraktowa5. Usługi dodatkowe, czyli różne zachcianki klienta.

W magazynie odbywa się również szereg prac dodatkowych, które zlecać mogą różnorodni klienci. Do tych prac należą między innymi: oklejanie produktów etykietami, kompletowanie zestawów promocyjnych czy chociażby foliowanie. Zazwyczaj od magazynu zależy, jakie usługi dodatkowe może zaoferować swoim klientom. Jednak szeroko rozwinięta konkurencja sprawiła, że współcześnie niemalże wszystkie magazyny mają w swojej ofercie tego typu udogodnienia.

Podsumowując – logistyka kontraktowa stanowi bardzo ważny odłam na rynku TSL i należy się z tym liczyć. Towar większość czasu spędza w magazynie, gdzie podlega przeróżnym obróbkom. Profesjonaliści zajmujący się tego typu logistyką korzystają z popularnego programu informatycznego przeznaczonego do takich usług – jego nazwa to Warehouse Managment System (w skrócie WMS).