Pozyskiwanie funduszy za pomocą biznesplanu

business-plan

Wszystkie osoby, które kiedyś coś osiągnęły w jakiejkolwiek dziedzinie, zgodnie stwierdziłyby, że prawdopodobnie najważniejszy jest odpowiedni plan. Bardzo dobrze o tym wiedzą przedsiębiorcy, którzy zakładając swoją działalność, często poszukują inwestorów, którzy będą chcieli ulokować swój kapitał właśnie w ich firmę. Często jest to jedyny sposób na zdobycie pokaźnych środków na inwestycje.

Żaden z inwestorów nie udostępni swoich środków pieniężnych, jeżeli nie przedstawimy dokładnej analizy naszego przedsiębiorstwa. Natomiast gdy staramy się o wsparcie ze strony banku, biznesplan jest obowiązkowym punktem podczas ubiegania się o kredyt.

Banki

Banki są bardzo dokładne w sposobach zabezpieczania ich inwestycji. W naszym planie powinniśmy nie tylko udowodnić, że jesteśmy w stanie osiągnąć wcześniej założone cele, ale również powinniśmy przedstawić kilkuletnie prognozy rozwoju naszej firmy. Bardzo często formą gwarancji mogą być nieruchomości lub inne aktywa znajdujące się w majątku firmy, takie jak samochody lub maszyny.

Fundusze venture capital

Inna szansa dla przedsiębiorcy to ubieganie się o wsparcie od funduszy venture capital lub prywatnych inwestorów. Plusem tego wyjścia jest to, że takie podmioty są znacznie bardziej wyrozumiałe i nie oczekują natychmiastowych zysków. Minusem może być to, że z tego właśnie powodu, nasz biznesplan powinien być jeszcze bardziej szczegółowy niż ten dla banku, aby rozwiać wszystkie, mogące powstać wątpliwości.

Fundusze unijne

Jeszcze innym źródłem finansowania mogą być fundusze unijne. Unia Europejska bardzo chętnie wspiera mikro przedsiębiorstwa, udzielając pożyczek na preferencyjnych warunkach lub nawet bezzwrotnych dotacji. Oczywiście taka organizacja również będzie zainteresowana tym, w jakiej sytuacji finansowej jest i będzie firma ubiegające o wspólnotowe pieniądze. Czymś, co odróżnia ten sposób pozyskiwania środków z takiego funduszu, jest to, że realizuje bardzo skonkretyzowane cele, więc powinniśmy dokładnie określić, na co i ile z przyznanej kwoty przypadnie na dany punkt biznesplanu.

Małe przedsiębiorstwo nie musi być skazane na długotrwały wzrost organiczny. Różnorodne sposoby pozyskiwania dużych ilości środków pieniężnych na rozwój firmy. To od nas będzie zależeć, na jaki sposób się zdecydujemy.