System raportowania JPK

system-raportowania-jpk-1

1 lipca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady kontroli podatkowej, na skutek których przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych o firmie w konkretnym schemacie wysyłanym co miesiąc w wersji elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Z tego tytułu przedsiębiorstwa muszą dostosować swoje systemy informatyczne. Jednolity Plik Kontrolny generuje informacje o operacjach gospodarczych za konkretny okres. Podstawowym jego założeniem jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, tym samym ułatwienie procesu kontroli podatkowej. Dzięki wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego organy podatkowe będą mogły w szybki i sprawny sposób przeprowadzić kontrole.

Zmiany są wprowadzane stopniowe i w pierwszej kolejności dotyczą tych większych podmiotów. Od 1 lipca 2016 roku dotyczy dużych firm prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Od stycznia 2017 zmiany już dotyczą także małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają status czynnego płatnika podatku VAT i prowadzą księgowość w programie komputerowym. Przedsiębiorcy, którzy się do takich kwalifikują muszą co miesiąc wraz z deklaracją VAT przekazywać dane z ewidencji VAT w formacie JPK. Do 25 dnia kolejnego miesiąca. Od lipca 2018 roku już każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgi podatkowe za pomocą programu komputerowego będzie objęty obowiązkiem przekazywania danych podatkowych w formacie JPK.

W skład JPK zaliczają się pliki takie jak: JPK_KR – z danymi z ksiąg rachunkowych, JPK_WB – z danymi z wyciągów bankowych, JPK_MAG – z danymi z magazynów, JPK_VAT – z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, JPK_FA – z danymi o fakturach VAT, JPK_PKPIR – z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, JPK_EWP – z danymi z ewidencji przychodów.

Za niewysłanie JPK mogą został nałożone sankcje. Rodzaj i wysokość kar jest uzależniony od tego czy obowiązek przekazania JPK wynika z żądania organów podatkowych czy też bezpośrednio z przepisów prawa.